Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

576
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 12:30 μ.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με εννέα (9) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

  1. Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
  2. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2016.
  3. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
  4. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
  5. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Προστασία οικισμού  ΔΔ Αγίου Νικολάου από κατολισθήσεις }, του Δήμου Μονεμβασίας.
  6. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Προστασία οικισμού  ΔΔ Φαρακλού από κατολισθήσεις}, του Δήμου Μονεμβασίας.
  7. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Συντήρηση –επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Αγίου Νικολάου}, του Δήμου Μονεμβασίας.
  8. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Συντήρηση –επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Νεάπολης }, του Δήμου Μονεμβασίας.
  9. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Κατασκευή φρεατίων ύδρευσης ΤΚ Αγίου Νικολάου ΔΕ Μονεμβασίας } προϋπολογισμού 3.000,00€  του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης