Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

412
Αρχείο πρόσκλησης

Την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με οκτώ (8) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

  1. Περί απαλλαγής υπολόγων  πάγιας προκαταβολής των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ.
  2. Περί απαλλαγής υπολόγου πάγιας προκαταβολής .
  3. Λήψη απόφασης περί ανατροπής  προτάσεων  ανάληψης υποχρέωσης –διαγραφές  δεσμεύσεων που αφορούν ανεκτέλεστες δαπάνες μέχρι και την 31-12-2016.
  4. Περί κατακύρωσης  πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων  ΔΔ Αγίου Νικολάου }, του Δήμου Μονεμβασίας.
  5. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων  ΔΔ Μεσοχωρίου & ΔΔ Φαρακλού }, του Δήμου Μονεμβασίας.
  6. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Προστασία οικισμού Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις}, του Δήμου Μονεμβασίας.
  7. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο{ Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Λαχίου }, του Δήμου Μονεμβασίας.
  8. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Προστασία οικισμού Λαχίου από κατολισθήσεις}, του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης