Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

438
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 16 Μαΐου 2017 και ώρα 10:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω έξι (6) θεμάτων:

1. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
2. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου } του Δήμου Μονεμβασίας.
3. Περί κατακύρωσης ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη μισθωτή περιπτέρου που ευρίσκεται στην ΤΚ Μονεμβασίας .
4. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ασφαλτοστρώσεις Δήμου } του Δήμου Μονεμβασίας.
5. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί καθορισμού τελών χρήσης χώρου ανά θέση κατά την διενέργεια εμποροπανηγύρεων στην ΤΚ Μεταμόρφωσης επ΄ ευκαιρία των θρησκευτικών εορτών της «Αγίας Μαρίνας» και «Μεταμόρφωσης του Σωτήρος».
6. Περί κατακύρωσης 2ου σταδίου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας ελαστικών.

Αρχείο πρόσκλησης