Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

159

Την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Εκδίκαση ένστασης κατά της Απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ανόρυξη υδρευτικών υδρογεωτρήσεων στις Τ.Κ. Νομίων (οικισμός Αγίου Στεφάνου), Κουλεντίων, Λαχίου και Παντανάσσης¨.

Αρχείο πρόσκλησης