Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

288
Αρχείο πρόσκλησης

Τη Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση έξι (6) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
  2. Έκτακτη ανάθεση εργασιών αποκατάστασης εκτάκτων βλαβών δικτύων ύδρευσης μετά των υλικών των ΔΕ Ζάρακα, Ασωπού, Μονεμβασίας  και Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.
  3. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Οδοποιία στην επέκταση του σχεδίου πόλεως Μολάων}.
  4. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο  {Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου οικισμών Πακίων -Μολάων}.
  5. Εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ. 11031/21-08-2018 αίτηση των κ.κ Τριχείλη Ηρακλή, Αβδούλου Σπύρου &  κ.τ.λ   περί νομικής στήριξης.
  6. Εξέταση των υπ΄αριθ. πρωτ. 11246/23-08-2018 αιτήσεων των κ.κ Μαζαράκη Γεωργίου, Πλαγιανού Μαρίας   κ.τ.λ   περί νομικής στήριξης.

Αρχείο πρόσκλησης