Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

1152
Αρχείο πρόσκλησης

Την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με επτά (7) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

  1. Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
  2. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
  3. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2016.
  4. Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.
  5. Περί απαλλαγής υπολόγου και απόδοσης λογαριασμού.
  6. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των κ.κ Μανάκου Ιωάννη κλπ. κατά του Δήμου Μονεμβασίας).
  7. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών υλικών και εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης στο φίλτρο αποσιδήρωσης –απομμαγγανίωσης πόσιμου νερού του αντλιοστασίου στην ΤΚ Αγίου Νικολάου (θέση Βαλτάκι), του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης