Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

259
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση πέντε (5) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έκτακτη ανάθεση εργασιών αποκατάστασης ζημιών αγροτικής οδοποιίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 που έπληξαν τον Δήμο Μονεμβασίας.

2. Έκτακτη ανάθεση έργου με τίτλο {Αποκατάσταση πρανούς δρόμου στην θέση «Λίμνες» ΤΚ Ελίκας} του Δήμου Μονεμβασίας.

3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Οδοποιία στην επέκταση σχεδίου πόλεως Μολάων}.

4. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης εξοπλισμού εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.

5. Σύνταξη έκθεσης εσόδων–εξόδων Γ΄ τριμήνου 2018 του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης