Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

245
Αρχείο πρόσκλησης

Την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση έξι (6) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
  2. Περί σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Μονεμβασίας.
  3. Περί κατάρτισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2019.
  4. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων στην ΤΚ Παντάνασσας & ΤΚ Μονεμβασίας (θέση «Πορί») του Δήμου Μονεμβασίας.
  5. Έκτακτη ανάθεση εργασιών αποκατάστασης έκτακτων βλαβών δικτύων ύδρευσης ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.
  6. Έκτακτη ανάθεση εργασιών αποκατάστασης έκτακτων βλαβών δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ζάρακα, Ασωπού, Μονεμβασίας & Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης