Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

561
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε έκτακτη συνεδρίαση  που θα πραγματοποιηθεί στις 13.30 και αφορά τη συζήτηση των παρακάτω δύο (2) θεμάτων:

1.    Περί έκτακτης ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ειδικού ελέγχου που αφορά την συμφωνία ταμειακών διαθεσίμων των κάτωθι Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Μονεμβασίας:
α)ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ      ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ &
β)ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ    ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ    «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ».

2.    Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση του Δήμου προς τα Ν.Π.Δ.Δ :
α)ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ &
β)ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ    «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ».

Αρχείο πρόσκλησης