Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

273
Αρχείο πρόσκλησης

Τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου2018 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση τριών (3) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί απαλλαγής υπολόγων πάγιας προκαταβολής των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ.
  2. Περί απαλλαγής υπολόγου πάγιας προκαταβολής .
  3. Λήψη απόφασης περί ανατροπής προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης –διαγραφές δεσμεύσεων που αφορούν ανεκτέλεστες δαπάνες μέχρι και την 31-12-2018.

Αρχείο πρόσκλησης