Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

224
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση έξι (6) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού – καθορισμός όρων –συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Βελτίωση βασικών υποδομών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας των λυμάτων Δήμου –Υποέργο 2 Αποχετευτικό δίκτυο ΤΚ Ελαίας}.
2. Επανακαθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Μελέτες αποκατάστασης κτηρίου Συκικής Μολάων & μετατροπή του σε κέντρο αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων}.
3. Περί έγκρισης 1ου & 2ου σταδίου διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου προμήθειας με τίτλο { Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Μονεμβασίας}.
4. Έκτακτη ανάθεση προμήθειας αντλίας λόγω βλάβης αυτής αντλιοστασίου ακαθάρτων λυμάτων ΔΚ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.
5. Κατακύρωση πρακτικών για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Συντήρηση –επισκευή κοιμητηρίων και περιβάλλοντος χώρου ΔΕ Μολάων }.
6. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης στις ΔΕ Μολάων ,Ζάρακα , Μονεμβασίας & Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης