Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

256
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 30 Απριλίου 2019 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση  έξι (6) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί απαλλαγής υπολόγου σε εντάλματα προπληρωμής.
2. Περί απευθείας ανάθεσης του έργου «Διεύρυνση και σωλήνωση υδρογεώτρησης Τ.Κ Αγγελώνας ΔΕ Μονεμβασίας».
3. Απευθείας ανάθεση του έργου «Διευθέτηση oμβρίων υδάτων στις Τ.Κ Αγίων Αποστόλων και Αγίου Γεωργίου της ΔΕ Βοιών».
4. Έκτακτες εργασίες επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων στις ΔΕ Ζάρακα, Μολάων και Ασωπού.
5. Έκτακτες εργασίες βατότητας τμημάτων περιφερειακής οδού Τ.Κ Καστανέας.
6. Απευθείας ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Καστέλας ΔΕ Μονεμβασίας»

Αρχείο πρόσκλησης ( ψηφιακά υπογεγραμμένο )