Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

337
Αρχείο πρόσκλησης

Την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση  δώδεκα (12) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Ανάπλαση εισόδου Φαραγγιού Λάρνακα ΔΚ Μολάων».
2. Περί κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου».
3. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
4. Περί κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις Δήμου».
5. Προέλεγχος απολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Μονεμβασίας.
6. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ.
7. Εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ. 6991/28-05-2019 αίτηση των κ.κ. Πλαγιανού Μαρίας & Πατσά Σοφίας υπαλλήλων του Δήμου περί νομικής στήριξης.
8. Εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ. 7144/30-05-2019 αίτηση των κ.κ. Βουνελάκη Γεωργιου & Χριστάκου Σταύρου αιρετών του Δήμου Μονεμβασίας περί νομικής στήριξης.
9. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016 και άρθρ.72 παρ.δ΄ Ν.3852/2010).
10. Περί έκτακτης ανάθεσης εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών για τις αποκαταστάσεις έκτακτων βλαβών δικτύων ύδρευσης της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.
11. Περί έκτακτης ανάθεσης προμηθειών με τα των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης στο αντλιοστάσιο της ΤΚ Κουπιών του Δήμου Μονεμβασίας.
12. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά παράσταση πολιτικής αγωγής του Δήμου επί μήνυσης Πυροσβεστικής υπηρεσίας κατά της ΔΕΗ).

Αρχείο πρόσκλησης