Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

301
Αρχείο πρόσκλησης

Την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση εννέα (9) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Συντήρηση –επισκευή  κοιμητηρίων  Δήμου Μονεμβασίας».
  2. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Κατασκευή στηθαίων και τοιχίων».
  3. Περί έγκρισης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής.
  4. Περί έγκρισης πρακτικού (1ο στάδιο) ανοικτής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου της προμήθειας με τίτλο { της προμήθειας και τοποθέτησης πυλώνων, πίλαρ και λοιπών ειδών φωτισμού Δ.Ε Βοιών }.
  5. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού –καθορισμός όρων- συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως  του έργου με τίτλο «Εργασίες βελτίωσης βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Μονεμβασίας-Υποέργο 1: Προσαρμογή Δημοτικού παιδικού Σταθμού ΔΚ Νεάπολης της ΔΕ Βοιών στις προδιαγραφές του Π.Δ 99/2017».
  6. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού –καθορισμός όρων- συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως  του έργου με τίτλο «Εργασίες βελτίωσης βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Μονεμβασίας-Υποέργο 1: Προσαρμογή Δημοτικού παιδικού Σταθμού ΔΚ Μολάων της ΔΕ Μολάων στις προδιαγραφές του Π.Δ 99/2017».
  7. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού –καθορισμός όρων- συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως  του έργου με τίτλο «Εργασίες βελτίωσης βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Μονεμβασίας-Υποέργο 1: Προσαρμογή Δημοτικού παιδικού Σταθμού Παπαδιανίκων  της ΔΕ Ασωπού στις προδιαγραφές του Π.Δ 99/2017».
  8. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού –καθορισμός όρων- συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως  του έργου με τίτλο «Κατασκευή –Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Μονεμβασίας».
  9. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού –καθορισμός όρων- συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως  του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αισθητική και λειτουργική Μαθητικής Εστίας Μολάων».

Αρχείο πρόσκλησης