Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

277
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 9 Ιουλίου 2019 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 17.00 και αφορά τη συζήτηση δέκα πέντε (15) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί ματαίωσης διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας παλμικών υδρομετρητών – προϋπολογισμού 114,40 € – ανάκληση της αριθ. 83/22.4.2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
 2. Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας ελαστικών προϋπολογισμού 498,40 €.
 3. Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης πυλώνων πίλαρ και λοιπών ειδών φωτισμού Δ.Ε Βοιών, προϋπολογισμού 49.836,22€.
 4. Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών, προϋπολογισμού 780,79 €.
 5. Περί έκτακτης ανάθεσης εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών αποκατάστασης βλάβης εξοπλισμού ΕΕΛ Τ.Κ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.
 6. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 7. Περί έγκρισης δαπανών από την πάγια προκαταβολή των Προέδρων των Δ.Κ και Τ.Κ του Δήμου.
 8. Περί σύνταξης έκθεσης εσόδων και εξόδων του Β΄ Τριμήνου 2019 του Δήμου Μονεμβασίας.
 9. Περί έκτακτης ανάθεσης προμηθειών με τα των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης στο αντλιοστάσιο της ΤΚ Παντάνασσας ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.
 10. Περί παράτασης υποβολής προσφορών του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας των λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας –Υποέργο 1 προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας ΕΕΛ Μολάων } του Δήμου Μονεμβασίας.
 11. Περί έκτακτης ανάθεσης εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών για τις αποκαταστάσεις έκτακτων βλαβών δικτύων ύδρευσης της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.
 12. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Επέκταση Λυκείου Μολάων».
 13. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Ανέγερση κτηρίου γυμναστηρίου Νεάπολης (Γυμνασίου ,ΓΕΛ Νεάπολης 1ου ΕΠΑΛ)».
 14. Περί έκτακτης ανάθεσης εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών για τις αποκαταστάσεις έκτακτων βλαβών δικτύων ύδρευσης στις ΔΕ Μολάων, Ζάρακα, Ασωπού & Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.
 15. Έκτακτη ανάθεση αποκατάστασης βλάβης υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης λυμάτων ΕΕΛ ΤΚ Μονεμβασίας ,με προμήθεια ερμάτων και υποθαλάσσιες εργασίες επισκευής.

Αρχείο πρόσκλησης