Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

244
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση πέντε (5) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού –καθορισμός όρων- συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Κατασκευή ταρτάν στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Μολάων».
  2. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού –καθορισμός όρων- συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Κατασκευή γηπέδων τένις και μπάσκετ στο Αθλητικό Κέντρο Ασωπού».
  3. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού –καθορισμός όρων- συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δ.Ε. Δήμου Μονεμβασίας».
  1. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016 και άρθρ.72 παρ.δ΄ Ν.3852/2010).
  2. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά αγωγή νομής για υπόθεση Δήμου Μονεμβασίας κατά Ιωάννη Σεμπέπου).

Αρχείο πρόσκλησης