Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

259
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 13 Αυγούστου 2019 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση επτά (7) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Καθορισμός όρων επαναληπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας παλμικών υδρομετρητών, προϋπολογισμού 114,40 €.
  2. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ .
  3. Περί έκτακτης ανάθεσης εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών για τις αποκαταστάσεις έκτακτων βλαβών δικτύων ύδρευσης των ΔΕ Μολάων, Ζάρακα ,Βοιών & Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας.
  4. Περί κατακύρωσης πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού   ανάδειξης αναδόχου της προμήθειας ελαστικών -προϋπολογισμού 498,40 € .
  5. Περί έγκρισης πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου  εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Πρόσβαση σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις –Βελτίωση ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Βαλτάκι -Αγία Μαρίνα ΤΚ Αγίου Νικολάου ΔΕ Βοιών Δήμου Μονεμβασίας}.
  6. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης αντλιοστασίου ΤΚ Μεσοχωρίου (Θέση Καμάρι) της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.
  7. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016 και άρθρ.72 παρ.δ΄ Ν.3852/2010).

Αρχείο πρόσκλησης