Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

273
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 27 Αυγούστου 2019 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση οκτώ (8) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση της αριθ. 24/2019 ΑΔΣ Ν.Π. Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού.
  2. Περί απαλλαγής υπολόγων πάγιας προκαταβολής των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ.
  3. Περί έγκρισης της αριθ. 20/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. (Αφορά την κατάρτιση εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης εσόδων-εξόδων για χρηματοδότηση από το Δήμο).
  4. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Προσαρμογή Δημοτικού παιδικού Σταθμού ΔΚ Μολάων της ΔΕ Μολάων στις προδιαγραφές του Π.Δ 99/2017 }.
  5. Περί κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας  για την ανάδειξη αναδόχου  εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Βελτίωση βασικών υποδομών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας των λυμάτων Δήμου –Υποέργο 2 Αποχετευτικό δίκτυο ΤΚ Ελαίας }.
  6. Περί κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας  για την ανάδειξη αναδόχου  εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Συντήρηση –επισκευή κοιμητηρίων  Δήμου Μονεμβασίας }.
  7. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Συντήρηση οδικού άξονα Νεάπολης –Παλαιόκαστρο } του Δήμου Μονεμβασίας.
  8. Περί κατακύρωσης  πρακτικού δημοπρασίας  για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της μελέτης  με τίτλο «Μελέτες αποκατάστασης κτηρίου Συκικής Μολάων και μετατροπή του σε κέντρο αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων».

Αρχείο πρόσκλησης