Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

247
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση οκτώ (8) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
  2. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Προσαρμογή Δημοτικού παιδικού & Βρεφονηπιακού Σταθμού Παπαδιανίκων  της ΔΕ Ασωπού στις προδιαγραφές του Π.Δ 99/2017 }.
  3. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Αναβάθμιση αισθητική και λειτουργική Μαθητικής Εστίας Μολάων }.
  4. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Βελτίωση αγροτικών δρόμων ΔΕ Δήμου Μονεμβασίας }.
  5. Περί κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας  για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της μελέτης  με τίτλο «Μελέτες αποκατάστασης κτηρίου Συκικής Μολάων και μετατροπή του σε κέντρο αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων».
  6. Περί έγκρισης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής.
  7. Περί κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας  για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου  με τίτλο «Κατασκευή στηθαίων και τοιχίων».
  8. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Ανόρυξη γεώτρησης ΤΚ Ελίκας}.

Αρχείο πρόσκλησης