Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

269
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δεκαπέντε (15) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Προσαρμογή Δημοτικού παιδικού Σταθμού ΔΚ Νεάπολης  της ΔΕ Βοιών στις προδιαγραφές του Π.Δ 99/2017 }.
  2. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Κατασκευή γηπέδων τένις και μπάσκετ στο Αθλητικό Κέντρο Ασωπού }.
  3. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου(Αφορά αίτηση αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου κατά της αριθ. 32/2008 απόφασης Εφετείου Ναυπλίου).
  4. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Κατασκευή ταρτάν στίβου στο Δημοτικό στάδιο Μολάων}.
  5. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
  6. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης αντλιοστασίου ΤΚ Μεσοχωρίου (θέση Καμάρι) ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.
  7. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
  8. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης αντλιοστασίου ΤΚ Λιρών(οικισμός Καλύβες) ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.
  9. Περί ματαίωσης διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας παλμικών υδρομετρητών – προϋπολογισμού 114,40 € του Δήμου Μονεμβασίας – Ανάκληση της αριθ. 171/2019 ΑΟΕ.
  10. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης αντλιοστασίου ΔΚ Νεάπολης ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.
  11. Περί διαγραφής χρεών.
  12. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ζάρακα, Ασωπού, Βοιών & Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.
  13. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης αντλιών ανύψωσης λυμάτων στα WC του Δημαρχείου του Δήμου Μονεμβασίας.
  14. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016).
  15. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης  ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας

Αρχείο πρόσκλησης