Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

299
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δεκατριών  (13) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έκτακτη ανάθεση εργασιών άμεσης αποκατάστασης βατότητας δημοτικού δρόμου κοινότητας Χάρακα ΔΕ Ζάρακα του Δήμου Μονεμβασίας.

2. Περί κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Πρόσβαση σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση – Τσιμεντόστρωση Αγροτικού Δρόμου Βαλτάκι – Αγία Μαρίνα }.

3. Περί κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Βελτίωση αγροτικών δρόμων ΔΕ Δήμου Μονεμβάσιας }.

4. Περί έγκρισης της αριθ. 30/2019 ΑΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας περί έγκρισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

5. Περί έγκρισης της αριθ. 37/2019 ΑΔΣ ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης , Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού.

6. Προέλεγχος ισολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Μονεμβασίας.

7. Καθορισμός όρων επαναληπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας παλμικών υδρομετρητών προϋπολογισμού 460.114,40 €.

8. Περί συγκρότησης Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων Ν. 4412/2016 για το έτος 2020.

9. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης εξοπλισμού εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων κοινότητας Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.

10. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης εξοπλισμού εγκατάστασης και δικτύου επεξεργασίας λυμάτων κοινότητας Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.

11. Περί σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Μονεμβασίας.

12. Περί κατάρτισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2019.

13. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης εξοπλισμού εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων οικισμού «Πλύτρας» κοινότητας Παπαδιανίκων του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης