Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

231
Αρχείο πρόσκλησης

Την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δέκα (10) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί παραίτησης ή μη ένδικου μέσου (Αφορά έφεση κατά της αριθ. 189/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης).
  2. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
  3. Περί εξειδίκευσης δράσεων- πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου.
  4. Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.
  5. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
  6. Έγκριση ή μη της υπ΄αριθ. πρωτ.17352/09-12-2019 Απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου.
  7. Αναγκαία προσαρμογή του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 & ΟΠΔ μετά από Γνώμη Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ.
  8. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης αντλιοστασίου κοινότητας Αγίου Γεωργίου ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.
  9. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης αντλιοστασίου κοινότητας Ελίκας ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.
  10. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης αντλιοστασίου κοινότητας Βελιών ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.

 

Αρχείο πρόσκλησης