Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

650
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 16 Αυγούστου 2016 και ώρα 13:00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με πέντε (5) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

  1. Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
  2. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2016.
  3. Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών παροχής γευμάτων (catering) για την σίτιση των μαθητών της Μαθητικής εστίας, προϋπολογισμού 34.392,64€.
  4. Καθορισμός όρων διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο {Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 2017} , προϋπολογισμού 327.943,20€.
  5. Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί καθορισμού τελών κοινοχρήστων χώρων.

Αρχείο πρόσκλησης