Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

251
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 9.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση έντεκα (11) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.
 2. Περί κάλυψης εξόδων κηδείας κατοίκου του Δήμου Μονεμβασίας.
 3. Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Πλύτρας , προϋπολογισμού 24.200,00€.
 4. Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Μολάων , προϋπολογισμού 38.750,00€.
 5. Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Νεάπολης , προϋπολογισμού 44.900,00€.
 6. Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής της υπηρεσίας ηλεκτρομηχανολογικής παρακολούθησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Μονεμβασίας , προϋπολογισμού 10.000,00€.
 7. Περί έγκρισης της αριθ. 11/2020 ΑΔΣ ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης ΟΠΔ οικ. έτους 2020.
 8. Καθορισμός όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κενοθέντος περιπτέρου επί της συμβολής της οδού 25ης Μαρτίου με την οδό γεννήσεως του Χριστού στην κοινότητα Μολάων.
 9. Καθορισμός όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κενοθέντος περιπτέρου επί της Λεωφόρου Επιδαύρου Λιμηράς έναντι Εθνικής τράπεζας στην κοινότητα Μολάων.
 10. Καθορισμός όρων φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση χώρου στάθμευσης στην κοινότητα Μολάων.
 11. Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων.

Αρχείο πρόσκλησης