Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

701
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με είκοσι ένα (21) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

 1. Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
 2. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2016.
 3. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
 4. Εξέταση της υπ΄αριθ. Πρωτ. 13922/06-09-2016 αίτησης των κ.κ. Μαυρομιχάλη Κων/νου, Σουρλά Ιωάννη & Τσαφατίνου Κατερίνας περί νομικής στήριξης.
 5. Προέλεγχος απολογισμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Μονεμβασίας.
 6. Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκριση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
 7. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης έκτακτων βλαβών δικτύων ύδρευσης , λόγω έντονων καιρικών φαινομένων της 7ης-9-2016 που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή της ΔΕ Μολάων, του Δήμου Μονεμβασίας.
 8. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου ΔΚ Μολάων (θέση Φρέζα) της ΔΕ Μολάων, του Δήμου Μονεμβασίας.
 9. Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου ιδιοκτησίας κ. ΜΑΡΙ ΚΡΙΣΤΙΝ-ΑΝΝΙΚ ΠΕΤΡΟΒΙΞ  εντός οικισμού  στην ΤΚ Αγγελώνας της ΔΕ Μονεμβασίας, Δήμου Μονεμβασίας.
 10. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίων στις ΤΚ Λαχίου & Αγίου Γεωργίου της ΔΕ Βοιών, του Δήμου Μονεμβασίας.
 11. Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.
 12. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών  μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης αντλιοστασίου της ΤΚ Παντάνασσας της ΔΕ Βοιών, του Δήμου Μονεμβασίας.
 13. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής  οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).
 14. Αποκατάσταση κατεστραμμένων τσιμεντοδρόμων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων της 7ης-09-2016 που έπληξαν την περιοχή της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας, προϋπολογισμού 155.000,00€ .
 15. Έγκριση δαπανών από πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΔΚ & ΤΚ.
 16. Αποκατάσταση κατεστραμμένων ασφαλτοστρωμένων δρόμων   λόγω έντονων καιρικών φαινομένων της 7ης-09-2016 που έπληξαν την περιοχή της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας προϋπολογισμού 80.000,00€.
 17. Αποκατάσταση καταρευσάντων τοιχίων εντός ΤΚ Πακίων & ΤΚ Κουπιών λόγω έντονων καιρικών φαινομένων  της 7ης-09-2016 που έπληξαν την περιοχή της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας προϋπολογισμού 20.000,00€.
 18. Αποκατάσταση φθορών στο συγκρότημα αποδυτηρίων τύπου Ε6 του Δημοτικού Σταδίου Μολάων που  προκλήθηκαν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας προϋπολογισμού 13.000,00€.
 19. Επικαιροποίηση –έλεγχος δικαιολογητικών του έργου με τίτλο {Προσθήκη αίθουσας στο 1ο  Νηπιαγωγείο Μολάων}.
 20. Έκτακτη ανάθεση εργασιών αποκατάστασης ζημιών Αγροτικής οδοποιίας , λόγω έντονων καιρικών φαινομένων της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.
 21. Έκτακτη ανάθεση εργασιών καθαρισμού & απόφραξης φαραγγιού «Λάρνακα» λόγω  έντονων καιρικών φαινομένων της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης