Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

629
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με τρία (3) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

  1. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Κατασκευή δεξαμενής ΤΚ Ελληνικού οικισμού Παναγίτσα στη ΔΕ Μονεμβασίας} Δήμου Μονεμβασίας, προϋπολογισμού 5.999,73€.
  2. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΚ Νεάπολης,ΤΚ Μεσοχωρίου και ΤΚ Φαρακλού ΔΕ Βοιών Δήμου Μονεμβασίας}.
  3. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Κατασκευή μαντρότοιχου στην ΤΚ Παπαδιανίκων} Δήμου Μονεμβασίας, προϋπολογισμού 7.199,95€.

Αρχείο πρόσκλησης