Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

140
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 9 Αυγούστου 2022 και ώρα 09:00 π.μ. συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη με τα ακόλουθα δεκαπέντε (15) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

 1. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού – καθορισμού όρων – συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Ανακαίνιση και αισθητική αναβάθμιση δημοτικών κτηρίων Δήμου Μονεμβασίας» του Δήμου Μονεμβασίας.
 2. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού – καθορισμού όρων – συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης και αναβάθμιση Η/Μ υποδομών σε αλιευτικά καταφύγια και λιμενικές εγκαταστάσεις» του Δήμου Μονεμβασίας.
 3. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
 4. Περί έγκρισης του 2ουΤακτοποιητικού -Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με «Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ασωπού, ΔΕ Βοιών, ΔΕ Μονεμβασίας & ΔΕ Ζάρακα »του Δήμου Μονεμβασίας  .
 5. Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1ου ΠΚΤΜΝΕ-1η Σ.Σ.Ε  του έργου με τίτλο «Κατασκευή οροφής υπάρχοντος υπογείου (Α.Α:168/1996) και προσθήκη καθ’ ύψος ισογείου κτηρίου με χρήση πνευματικού κέντρου Συκέας»  του Δήμου Μονεμβασίας.
 6. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης οικ. έτους 2022.
 7. Περί έγκριση υπογραφής μνημονίου συνεργασίας για την διενέργεια σωστικής αρχαιολογικής έρευνας στο πλαίσιο του έργου «Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης οικισμών Δήμου Μονεμβασίας».
 8. Περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Πακίων-Μολάων» του Δήμου Μονεμβασίας προϋπολογισμού 172.896,72€ .
 9. Περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην δημοτικού σχολείου Αγγελώνας ΔΕ Μονεμβασίας» του Δήμου Μονεμβασίας προϋπολογισμού 484,94€.
 10. Περί έγκρισης ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης στην ΔΕ Ασωπού & ΔΕ Μονεμβασίας.
 11. Περί έγκρισης του 1ου Τακτοποιητικού -Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Ανόρυξη, εκβάθυνση και εξοπλισμός υδρογεωτρήσεων στην ΔΕ Βοιών».
 12. Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων (Επιχορήγηση Δήμου προς την Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας & Σπάρτης) προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Μονεμβασίας.
 13. Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου Μονεμβασίας (Τουριστική προβολή).
 14. Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.
 15. Περί έγκρισης δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων κοινοτήτων & προέδρων των συμβουλίων των κοινοτήτων του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης