Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

729
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με είκοσι τέσσερα (24) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

 1. Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
 2. Περί διάθεσης πιστώσεων – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2016.
 3. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
 4. Εξέταση της υπ΄αριθ. Πρωτ. 16479/17-10-2016 αίτησης του κ. Μαζαράκη Γεωργίου περί νομικής στήριξης.
 5. Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκριση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
 6. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου ΔΚ Νεάπολης της ΔΕ Βοιών, του Δήμου Μονεμβασίας.
 7. Περί καθορισμού όρων ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Μεσοχωρίου & ΔΔ Φαρακλού} του Δήμου Μονεμβασίας.
 8. Έκτακτη ανάθεση υλικών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου στην ΤΚ Μεσοχωρίου(θέση Καμάρι) της ΔΕ Βοιών, του Δήμου Μονεμβασίας.
 9. Περί καθορισμού όρων ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Νεάπολης} του Δήμου Μονεμβασίας.
 10. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης των ΔΕ Μολάων, Ζάρακα, Ασωπού,& Μονεμβασίας, του Δήμου Μονεμβασίας.
 11. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης των ΔΕ Βοιών, του Δήμου Μονεμβασίας.
 12. Περί καθορισμού όρων ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Αγίου Νικολάου} του Δήμου Μονεμβασίας.
 13. Περί καθορισμού όρων ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Λαχίου} του Δήμου Μονεμβασίας.
 14. Περί καθορισμού όρων ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Αγίου Νικολάου} του Δήμου Μονεμβασίας.
 15. Περί κατακύρωσης 1ου σταδίου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο { Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 2017 } του Δήμου Μονεμβασίας.
 16. Περί καθορισμού όρων ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Αγίου Νικολάου} του Δήμου Μονεμβασίας.
 17. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου των ΤΚ Ασωπού, Νομίων, Βελανιδίων, της ΔΚ Μολάων & της ΔΕ Ζάρακα, του Δήμου Μονεμβασίας.
 18. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου των ΤΚ Συκέας & Δαιμονιάς, του Δήμου Μονεμβασίας.
 19. Έκτακτη ανάθεση εργασιών αποκατάστασης ζημιών Αγροτικής οδοποιίας , λόγω έντονων καιρικών φαινομένων της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.
 20. Περί καθορισμού όρων ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Προστασία οικισμού ΔΔ Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις} του Δήμου Μονεμβασίας.
 21. Περί καθορισμού όρων ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Προστασία οικισμού ΔΔ Αγ. Νικολάου από κατολισθήσεις} του Δήμου Μονεμβασίας.
 22. Περί καθορισμού όρων ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Προστασία οικισμού ΔΔ Λαχίου από κατολισθήσεις} του Δήμου Μονεμβασίας.
 23. Περί καθορισμού όρων ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Προστασία οικισμού ΔΔ Νεάπολης από κατολισθήσεις} του Δήμου Μονεμβασίας.
 24. Περί καθορισμού όρων ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Προστασία οικισμού ΔΔ Φαρακλού από κατολισθήσεις} του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης