Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

1088
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με δεκαεπτά (17) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Δείτε τα θέματα που θα συζητηθούν ”πατώντας” στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.