Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

441

Την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω τρία (3) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αίτηση καταστηματάρχη για αλλαγή διεύθυνσης σε παραχώρηση απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
  2. Διάθεση πιστώσεων – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών Προμηθειών.
  3. Περί αιτήματος δημότη.

Αρχείο πρόσκλησης