Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

561

Την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω τέσσερα (4) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 για δημιουργία νέας και ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης.
  2. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Λιμενικού Ταμείου {Αφορά συζήτηση προσφυγής κατά της αριθ. 1/2017 Απόφασης 40/7802/17 Απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής}.
  3. Έγκριση εργασιών για ανάγκες σε λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου.
  4. Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών στο λιμενίσκο «Μανδράκι» εντός εξομοιούμενης ζώνης Λ.Ε. Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης