Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

506

Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω τέσσερα (4) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Διάθεση πιστώσεων για εργασίες και προμήθειες.
  2. Ανάθεση σε δικηγόρο περί κατάθεσης ανακοπής και αίτησης αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής ενώπιον του Διοικ. Πρωτοδικείου κατά της αριθ. 1/26.1.2017 Απόφασης Λιμενάρχη Νεάπολης Βοιών.
  3. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής των έργων:
    – Αποκατάσταση προστασίας με φυσικούς ογκόλιθους προβλήτα Νεάπολης.
    – Βελτίωση-Επισκευή χερσαίων χώρων λιμένα Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών.
  4. Περί παράτασης η μη της μελέτης με τίτλο {Μελέτη λειτουργικού Σχεδιασμού και ΜΠΕ Λιμένα Νεάπολης Παλαιοκάστρου}.

Αρχείο πρόσκλησης