Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

281

Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω τρία (3) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί διάθεσης πίστωσης έργου {Ανακατασκευή και προστασία παραλιακού τοίχου λιμένα Νεάπολης} ποσού 122.968,37€ από Ιδίους Πόρους.
  2. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας οικ. έτους 2015.
  3. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας οικ. έτους 2016.

Αρχείο πρόσκλησης