Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

363

Την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω τρία (3) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Περί εξόδων παράστασης Προέδρου-Αντιπροέδρου του Δ.Λ.Τ. Μονεμβασίας, για το έτος 2018.
Ανάκληση της με αριθ. 70/2017 Απόφασης Δ.Σ. περί εξομοίωσης σε Ζώνη λιμένα στη Μονεμβάσια στη θέση Γέφυρα-Βόρεια προβλήτα και λήψη νέας ως προς την τροποποίηση των ορίων.
Επικαιροποίηση της Εξομ. Ζώνης Μονεμβασίας ως προς τα όρια αυτής.
Αρχείο πρόσκλησης