Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

183

Την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00 π.μ. θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:
ΘΕΜΑ 1ο : Περί αναμόρφωσης προϋπ/σμού οικ. έτους 2018.
ΘΕΜΑ 2ο : Ψήφιση πιστώσεων έτους 2018.
ΘΕΜΑ 3ο : Αίτηση για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης
χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης έπειτα από
αντικατάσταση άδειας λόγω μεταβίβασης σε νέο πρόσωπο
(ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ).

Αρχείο πρόσκλησης