Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

392

Την Τρίτη 17 Απριλίου 2018 και ώρα 12:00 συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο : Ψήφιση πιστώσεων έτους 2018.
ΘΕΜΑ 2ο : Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου
{Βελτίωση-Επισκευή χερσαίων χώρων λιμένα Νεάπολης Δ.Ε.Βοιών}.
ΘΕΜΑ 3ο : Περί διάθεσης δαπάνης σεμιναρίου.
ΘΕΜΑ 4ο : Επικαιροποίηση της Εξομ. Ζώνης Μονεμβασίας ως προς τα όρια αυτής.
ΘΕΜΑ 5ο: Περί προμήθειας συσκευής διατραπεζικών συναλλαγών.
ΘΕΜΑ 6ο: Αιτήσεις καταστηματαρχών για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Χερσαίας & Εξομοιούμενης Ζώνης Λιμένα.

Αρχείο πρόσκλησης