Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

256

Την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 και ώρα 12:00η μεσημβρινή, συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω τέσσερα (4) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Διάθεση πιστώσεων έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθειες
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση εργασιών για τοποθέτηση πύργου Ναυαγοσώστη και αλαξιέρες.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος Εξομοιούμενης Ζώνης Λιμένα «Πούντα» Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου Δ.Ε. Βοιών για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας.
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 2971/2001 και ειδικότερα το άρθρο 25 αυτού, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, για την εκτέλεση της προμήθειας και τοποθέτησης περιπτέρων στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Νεάπολης, προϋπολογισμού 24.800€. – Ορισμός μελών (τακτικός – αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της».

Αρχείο πρόσκλησης