Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

349

Την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00η μεσημβρινή, συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω δύο (2) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος Εξομοιούμενης Ζώνης Λιμένα «Πούντα» Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου Δ.Ε. Βοιών για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στον κ. Παπαβασιλόπουλο Βασίλειο.
  2. Έγκριση εργασιών σε χώρους αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου.

Αρχείο πρόσκλησης