Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

794

Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 1:00 μ.μ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο : Διάθεση πιστώσεων.

ΘΕΜΑ 2ο : Αίτημα αναδόχου για παράταση του έργου {Αποκατάσταση

προστασίας με φυσικούς ογκόλιθους προβλήτα Νεάπολης}.

ΘΕΜΑ 3ο : Εγκρίσεις εργασιών σε χώρους αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου.

ΘΕΜΑ 4ο : Αιτήσεις καταστηματαρχών για παραχώρηση Χερσαίας Ζώνης

Λιμένα Νεάπολης με απλή χρήση για τα έτη 2017-2019.

Αρχείο πρόσκλησης