Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

283

Την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ., συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω έξι (6) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Διάθεση πιστώσεων για εργασίες-προμήθειες Λιμενικού Ταμείου.
ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση των με αριθ. 24/2018 & 25/2018 σε Ορθή Επανάληψη.
ΘΕΜΑ 3ο : Ανάκληση των αριθ. 54/2018 Απόφασης ΔΣ που αφορά νέα
παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Εξομ. Ζώνης Λ.Ε. Μονεμβασίας και λήψη νέας.
ΘΕΜΑ 4ο : Ανάκληση της αριθ. 56/2018 Απόφασης ΔΣ που αφορά νέα παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Εξομ. Ζώνης Λ.Ε. Μονεμβασίας και λήψη νέας.
ΘΕΜΑ 5ο : Ανάκληση της αριθ. 68/2018 Απόφασης ΔΣ που αφορά νέα παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Εξομ. Ζώνης Λ.Ε. Μονεμβασίας και λήψη νέας.
ΘΕΜΑ 6ο : Ανάκληση της αριθ. 69/2018 Απόφασης ΔΣ που αφορά νέα παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Εξομ. Ζώνης Λ.Ε. Μονεμβασίας και λήψη νέας.

Αρχείο πρόσκλησης