Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

1915

Τη Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018 και ώρα 12η μεσημβρινή, συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω δύο (2) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναμόρφωση προϋπ/σμού για ενίσχυση πίστωσης.
  2. Ανάληψη ως φορέας Διοίκησης Χρήσης Διαχείρισης και εκμετάλλευσης του αλιευτικού καταφυγίου Μαραθιάς ΤΚ Ελίκας από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας και προώθηση των διαδικασιών για την εξομοίωσή του σε ζώνη Λιμένα.

Αρχείο πρόσκλησης