Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

346

Τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13:00, συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω τρία (3) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Διάθεση πιστώσεων-έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθειες, εργασίες.
  2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου {Αποκατάσταση προστασίας με φυσικούς ογκόλιθους προβλήτα Νεάπολης}.
  3. Έγκριση εργασιών σε περιοχές αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Αρχείο πρόσκλησης