Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

321

Την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00, συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω τρία (3) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο : Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας οικ. έτους 2017.
2ο : Έγκριση εργασιών αποκατάστασης προφυλακτήριου τοίχου στη Λιμενική Εγκατάσταση Πούντας.
3ο: Περί έγκρισης μετάβασης για παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου.

Αρχείο πρόσκλησης