Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

218

Την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00, συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1ο :Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2019.

Αρχείο πρόσκλησης