Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

269

Την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00, συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω τρία (3) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Μονεμβασίας για την υλοποίηση έργου αποκατάστασης παραλιακού τοιχίου Νεάπολης.
  2. Λήψη απόφασης για Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Μονεμβασίας για την υλοποίηση έργου αποκατάστασης τμημάτων ανωδομής Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης.
  3. Αίτηση καταστηματάρχη για παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης στην Εξομοιούμενη με ζώνη λιμένα της Λιμεν. Εγκατάστασης Μονεμβασίας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών τριετίας 2019-2021.

Αρχείο πρόσκλησης