Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

331

Την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00, συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω δύο (2) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης για Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Μονεμβασίας για την υλοποίηση έργου αποκατάστασης παραλιακού τοιχίου Νεάπολης.

ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση εργασιών σε περιοχές αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου.

 

Αρχείο πρόσκλησης