Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

864

Την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 1:00 μ.μ.  συνέρχεται σε ειδική τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  του κάτωθι  μοναδικού θέματος:

Σύνταξη προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2017 του ΝΠΔΔ  ”Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας”.        

Αρχείο πρόσκλησης