Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

315

Την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ., συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω τέσσερα (4) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Αίτηση καταστηματάρχη για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης (ΣΤΑΘΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ).

ΘΕΜΑ 2ο: Αίτηση καταστηματάρχη για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος με εκτέλεση έργου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης (ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΦΙΛΙΩ).

ΘΕΜΑ 3ο:  Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή για την επίδοση εγγράφων.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση εργασιών σε χώρους αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου.

Αρχείο πρόσκλησης