Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

321

Την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ., συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω έξι (6) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Ανάκληση της αριθ. 24/2019 απόφασης Δ.Σ. περί παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης στην Εξομ. Ζώνη Λ.Ε. Μονεμβασίας.

ΘΕΜΑ 2ο: Απευθείας ανάθεση των μελετών:  Α) Οριστική μελέτη έργων αποκατάστασης της παραλιακής ζώνης Νεάπολης Λακωνίας, προϋπ/σμού 16.120,00€. Β) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αλιευτικού Καταφυγίου Προφήτη Ηλία, προϋπ/σμού 3.000,00€.

ΘΕΜΑ 3ο: Έκτακτη ανάθεση έργου με τίτλο {Ανακατασκευή και προστασία παραλιακού τοιχίου Λιμένα Νεάπολης} ύστερα από κατάρρευση λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Νεάπολης.

ΘΕΜΑ 4ο : Αίτηση καταστηματάρχη για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης στη ΧΖΛ Νεάπολης (ΤΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ).

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-Τακτοποιητικού του έργου {Συντήρηση λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου}.

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση εργασιών σε χώρους αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου.

Αρχείο πρόσκλησης