Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

275

Την Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019 και ώρα 11:00 π.μ., συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω δύο (2) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο :  Καθορισμός όρων δημοπρασίας ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός λιμένα Νεάπολης του επικίνδυνου λόγω ακινησίας πλοίου M/V ΟΣΤΕΡΙΑ 1  ΙΜΟ 733743 – Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 2Ο :  Έγκριση εργασιών κατασκευής παραλιακού τοιχίου βαρύτητας εντός ΧΖΛ Νεάπολης.

Αρχείο πρόσκλησης